THÔNG BÁO THAY ĐỔI CON DẤU NSG

THÔNG BÁO 

Công ty CP Nhựa Sài Gòn thay đổi mẫu con dấu

(Chi tiết xem thâm tại mục http://saigonplastic.com.vn/upload/download/87987561.pdf)