Chi tiết sản phẩm

  • TH520

  • Mã sản phẩm: TH520
  • Giá: Liên hệ
  • Kích thước: 520 x 0 x 165mm
  • Nguyên liệu:
  • Mô tả:

Thau Φ520  (ThauΦ520)

Kích thước: (Đường kính x Chiều cao):(Φ520 x 165)±10mm

Nguyên liệu: