THÔNG BÁO NSG XIN GIA HẠN THỰC HIỆN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

THÔNG BÁO

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19  Công ty CP nhựa Sài Gòn Thông báo gia hạn thực hiệni báo cáo tài chính năm 2019

Ngày dự trù xong báo cáo tài chính năm 2019: 31/05/2020

(http://saigonplastic.com.vn/upload/download/16069660.pdf)