THÔNG BÁO NGÀY HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 2 NĂM 2020

THÔNG BÁO

Công ty CP Nhựa Sài Gòn thông báo ngày tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên lần 2 năm 2020

THỜI GIAN : 8 giờ 30 ngày 30/7/2020

Địa điểm tổ chức ĐHCĐ NSG lần 2: Hội trường Công ty; Đại chỉ: Số 242 Trần Phú - Q5 - Tp HCM. 

(Chi tiết xem tại mục tin tức cho cổ đông; http://saigonplastic.com.vn/upload/download/49734654.pdf)

(Xem thêm thông tin khác  tại mục Tin tức cho cổ đông http://saigonplastic.com.vn/co-dong/25-tin-tuc-cho-co-dong.html)