TB Số 03 -HDQT-NSG V/v Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty CP Nhựa Sài Gòn Thông báo: Ngày 29/4/2017 Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tại Nhà hàng Thiên Hồng; Địa chỉ: 52 - 56 Tản Đà, P10, Q4, TP. HCM. (Thông tin tài liệu mời Quý Cổ đông xem thêm tại mục CỔ ĐÔNG/Tin tức cổ đông; http://saigonplastic.com.vn/co-dong/25-tin-tuc-cho-co-dong.html&p=1; )