LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Lich sử hình thành

 

Những chặn đường phát triển

  • Tiền thân là Xí nghiệp Quốc doanh Nhựa 7 được thành lập vào tháng 4 năm 1989 tại số 379 đường Phạm Văn Chí,  Quận 6, TP. HCM.
  • Đổi tên thành Công ty Nhựa Sài Gòn theo QĐ số 188/ QĐ – UB ngày 09 tháng 12 năm 1992 của UBND TP Hồ Chí Minh, biểu tượng và hình ảnh thương hiệu Nhựa Sài Gòn hình thành từ thời gian này.
  • Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn theo QĐ số 5732/QĐ-UB ngày 31-12-2003.