Tin tức cho cổ đông

NSG BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Đăng lúc: 19-07-2023 03:12:51 PM


Download

NSG CBTT SỐ 02 Vv BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ 6 THÁNG

Đăng lúc: 20-02-2023 04:48:11 PM


Download

NSG Công bố thông tin Về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng: Ông Nguyễn Đức Tín Và Bổ nhiệm Ông Trần Bá Tòng - Kế toán trưởng NSG từ Ngày 16/1/2023

Đăng lúc: 17-01-2023 03:17:28 PM


Download

NSG CBTT số 9 ngày DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ MỚI 26/12/2022

Đăng lúc: 24-12-2022 11:34:32 AM


Download

NSG Thông báo Vv Miễn nhiệm Phó Phòng Kỷ Thuật - Đầu tư Bà Phạm Thị Thương từ ngày 26-8-2022

Đăng lúc: 26-08-2022 02:58:39 PM


Download

NSG Thông báo Vv Ngày đăng ký cuối cùng (05/9/2022) thực hiện quyền tham dự Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2022 Ngày TB: 15/8/2022

Đăng lúc: 15-08-2022 02:22:05 PM


Download

NSG Công bố thông tin Bầu Bà Đặng Mỷ Hằng làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2019-2024 (8-7-2022)

Đăng lúc: 08-07-2022 10:04:25 AM


Download

NSG Công bố thông tin Vv Bầu Ông Phan Tôn Ngọc Tiến làm Chủ tịch HĐQT NSG (họp HĐQT ngày 5-7-2022)

Đăng lúc: 06-07-2022 08:40:58 AM


Download

NSG Báo Cáo Cổ đông lớn Ông Dịp Văn Minh sở hữu cổ phiếu NSG ngày 6-7-2022

Đăng lúc: 06-07-2022 08:40:34 AM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN: BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI (TỔ CHỨC NGÀY 25/6/2022)

Đăng lúc: 26-06-2022 09:38:14 AM


Download