Tin tức cho cổ đông

NSG Thông báo Vv Quyết định nghỉ việc và PL03 Phó TGĐ Lê Văn Quang 22-12-2021

Đăng lúc: 24-12-2021 09:20:37 AM


Download

NSG CBTT Số 03 Vv Phó Tổng GĐ Cty Lê Văn Quang nghỉ việc 22-12-2021

Đăng lúc: 22-12-2021 11:26:43 AM


Download

NSG THÔNG BÁO XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Đăng lúc: 29-04-2021 10:22:26 AM


Download

NSG BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020 Ngày 30-1-2021

Đăng lúc: 30-01-2021 06:46:31 PM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2020 ngày 30-1-2021

Đăng lúc: 30-01-2021 06:44:27 PM


Download

NSG THÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

Đăng lúc: 31-12-2020 05:03:06 PM


Download

TỜ TRÌNH 02 NSG Vv LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

Đăng lúc: 31-12-2020 04:21:12 PM


Download

NSG THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HĐQT NSG NGÀY 15-12-2020

Đăng lúc: 15-12-2020 03:05:35 PM


Download

NSG THÔNG BÁO XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 3)

Đăng lúc: 14-08-2020 02:48:29 PM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN năm 2020 LẦN 2

Đăng lúc: 30-07-2020 10:43:51 AM


Download