Tin tức cho cổ đông

NSG CBTT 10: Tài liệu: Ứng cử đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng lúc: 10-06-2024 03:53:17 PM


Download

NSG CBTT 09: Thông báo Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 và Thông báo Vv Ứng cử đề cử để bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đăng lúc: 08-06-2024 02:12:34 PM


Download

NSG CBTT 08: Vv Ký kết hợp đồng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Đăng lúc: 03-06-2024 03:34:44 PM


Download

NSG CBTT số 07: Thông báo Vv Ngày đăng ký cuối cùng (07/05/2024) thực hiện quyền tham dự Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đăng lúc: 09-04-2024 09:22:30 AM


Download

NSG CBTT số 06-2024 Về Danh sách người nội bộ và người có liên quan Ông Nguyễn Thanh Hà CTHĐQT NSG

Đăng lúc: 14-03-2024 03:01:20 PM


Download

NSG CBTT số 05-2024 Về việc Thay đổi Chủ tịch HĐQT CTYCP Nhựa Sài Gòn và Biên bản họp ngày 29/02/2024

Đăng lúc: 07-03-2024 02:20:06 PM


Download

NSG CBTT 04-2024 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN CÔNG TY NĂM 2023

Đăng lúc: 06-03-2024 01:14:07 PM


Download

NSG CBTT số 03-2024 Về việc Thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Sài Gòn ngày Họp 29/02/2024

Đăng lúc: 01-03-2024 03:25:48 PM


Download

NSG Công bố Danh sách liên quan Người nội bộ nghỉ việc Ông Trần Bá Tòng ; Ông Đoàn Quốc Tuấn

Đăng lúc: 02-01-2024 04:59:11 PM


Download

NSG Công bố thông tin chấm dứt hợp đồng lao động Ông Đoàn Quốc Tiuấn Phó TGĐ và Kế toán trưởng Ông Trần Bá Tòng

Đăng lúc: 29-12-2023 05:43:31 PM


Download

Tin tức - Sự kiện

Bản đồ