Tin tức cho cổ đông

NSG THÔNG BÁO XIN GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 (LẦN 3)

Đăng lúc: 14-08-2020 02:48:29 PM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN năm 2020 LẦN 2

Đăng lúc: 30-07-2020 10:43:51 AM


Download

NSG THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN 2 NĂM 2020

Đăng lúc: 22-07-2020 08:05:08 AM


Download

NSG CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Đăng lúc: 01-07-2020 02:38:37 PM


Download

NSG THÔNG BÁO KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 30-6-2020

Đăng lúc: 01-07-2020 11:25:33 AM


Download

NSG THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Đăng lúc: 22-06-2020 03:35:01 PM


Download

NSG THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Đăng lúc: 22-05-2020 10:41:36 AM


Download

NSG THÔNN BÁO GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Đăng lúc: 20-04-2020 05:22:21 PM


Download

NSG THÔNG BÁO GIA HẠN NGÀY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Đăng lúc: 20-04-2020 09:36:14 AM


Download

THÔNG BÁO Vv NSG GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỄN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Năm 2019

Đăng lúc: 15-04-2020 04:42:39 PM


Download